shake up

shake up
shaken up
shook up
Verb

Översättningar

Hur används ordet shake up

  • "He shook up the bottle of medicine"

Ordet shake up har 5 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom brittisk engelska
  • Inom generell
  • Inom kemi
  • Inom politik
ALLMÄNT
brittisk engelska
generell
kemi
politik

Ordet shake up inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till shake up (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till shake up (inom ALLMÄNT)

Ordet shake up inom brittisk engelska

Synonymer till shake up (inom brittisk engelska)

Ordet shake up inom generell

Synonymer till shake up (inom generell)

Uttryck till shake up (inom generell)

Ordet shake up inom kemi

Synonymer till shake up (inom kemi)

Ordet shake up inom politik

Synonymer till shake up (inom politik)

Möjliga synonymer till shake up (inom politik)

Diskussion om ordet shake up