shatter

shatter
shattered
shattered
Verb

Översättningar

Hur används ordet shatter

  • "The wine glass shattered"
  • "shatter the plate"

Ordet shatter har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
botanik
generell

Vad betyder shatter inom botanik ?

break into many pieces

Översättningar (inom botanik)

Ordet shatter inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till shatter (inom generell)

Diskussion om ordet shatter