sheer

Adverb

Synonymer till sheer

Hur används ordet sheer

 • "he fell sheer into the water"

Vad betyder sheer inom generell, generell ?

straight up or down without a break

directly

Diskussion om ordet sheer

sheer

sheerer
Adjektiv

Hur används ordet sheer

 • "got the job through sheer persistence"
 • "sheer stupidity"
 • "a sheer descent of rock"
 • "sheer silk stockings"
 • "sheer wine"

Ordet sheer har 5 betydelser

 • Inom spel
 • Inom allmänt
 • Inom ålderdomlig
 • Inom teknik
 • Inom kemi
spel
allmänt
ålderdomlig
teknik
kemi

Ordet sheer inom allmänt

Synonymer till sheer (inom allmänt)

Möjliga synonymer till sheer (inom allmänt)

Ordet sheer inom ålderdomlig

Synonymer till sheer (inom ålderdomlig)

Ordet sheer inom teknik

Synonymer till sheer (inom teknik)

Möjliga synonymer till sheer (inom teknik)

Ordet sheer inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till sheer (inom kemi)

Diskussion om ordet sheer

sheer

sheer
sheered
sheered
Verb

Översättningar (inom kemi)

Svenska
 • gira  [ sjöfart ]

Synonymer till sheer (inom kemi)

Ordet sheer har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet sheer inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska
 • gira  [ sjöfart ]

Synonymer till sheer (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till sheer (inom ALLMÄNT)

Ordet sheer inom generell

cause to sheer: "She sheered her car around the obstacle"

Diskussion om ordet sheer

sheer

sheers
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Vad betyder sheer inom generell, generell ?

Diskussion om ordet sheer