shelfis

shelfisen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till shelfis

Hur används ordet shelfis

  • "Det geografiska dramat utspelar sig på Larsens shelfis vid Antarktiska halvön, den nordligaste och mest utsatta delen av kontinenten som sträcker sig upp mot Sydamerika."
  • "Larsens shelfis var uppdelad i tre delar, A, B och C. Larsen A och en mindre del av Larsen B bröts sönder 1995."
  • "Utan shelfis kan glaciärerna snabbare nå havet och brytas ned."
  • "Just det här isberget bröt sig loss från Larsens shelfis på den östra delen av Antarktis, den 16 oktober."
  • "Inlandsis och shelfis smälter"
  • "Utkanten av den så kallade Ross shelfis, en flytande glaciär på Antarktis, smälter mycket snabbare än forskarna tidigare trott."
  • "Nu har mätningar visat att smälttakten behöver justeras uppåt för Ross shelfis."
  • "Det är en viktig upptäckt eftersom det visar hur lite vi egentligen vet om världens största shelfis."

Vad betyder shelfis inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
Del av glaciäris som pressats ut i havet

Möjliga synonymer till shelfis

Diskussion om ordet shelfis