shred

shreds
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till shred

Ordet shred har 2 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom astronomi
lingvistik
astronomi

Vanligast betydelse av ordet shred inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till shred (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till shred (inom lingvistik)

Ordet shred inom astronomi

a tiny or scarcely detectable amount

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Synonymer till shred (inom astronomi)

Möjliga synonymer till shred (inom astronomi)

Diskussion om ordet shred

 • - 2008-09-25

  shredd

 • - 2008-11-10

  Shredded = strimlad

 • - 2010-07-23

  strimlad

 • - 2010-08-23

  strimlade

shred

shred
shredded
shredded
Verb

Översättningar (inom astronomi)

Ordet shred har 2 betydelser

 • Inom musik
 • Inom ALLMÄNT
musik
ALLMÄNT

Vad betyder shred inom musik ?

Playing guitar scales very fast

Ordet shred inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till shred (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet shred