shriek

shrieks
Substantiv

Översättningar

Ordet shriek har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet shriek inom musik

Översättningar (inom musik)

Ordet shriek inom generell

Synonymer till shriek (inom generell)

Uttryck till shriek (inom generell)

Möjliga synonymer till shriek (inom generell)

Möjliga synonymer till shriek (inom generell)

Diskussion om ordet shriek

shriek

shriek
shrieked
shrieked
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till shriek (inom generell)

Vad betyder shriek inom musik ?

utter a shrill cry

Diskussion om ordet shriek