shrink

shrinks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till shrink

Ordet shrink har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom nedsättande, psykologi
juridik
nedsättande, psykologi

Ordet shrink inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till shrink (inom juridik)

Ordet shrink inom nedsättande, psykologi

psychiatrist/psychologist

Översättningar (inom nedsättande, psykologi)

Svenska

Synonymer till shrink (inom nedsättande, psykologi)

Möjliga synonymer till shrink (inom nedsättande, psykologi)

Diskussion om ordet shrink

shrink

shrank
shrink
shrunk
Verb

Översättningar (inom nedsättande, psykologi)

Synonymer till shrink (inom nedsättande, psykologi)

Hur används ordet shrink

 • "Hot water will shrink the sweater"
 • "Can you shrink this image?"
 • "The fabric shrank"
 • ""His earnings shrank"

Ordet shrink har 5 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom teknik
 • Inom häst
 • Inom musik
 • Inom generell
lingvistik
teknik
häst
musik
generell

Ordet shrink inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till shrink (inom lingvistik)

Ordet shrink inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till shrink (inom teknik)

Ordet shrink inom häst

Synonymer till shrink (inom häst)

Möjliga synonymer till shrink (inom häst)

Ordet shrink inom musik

Översättningar (inom musik)

Synonymer till shrink (inom musik)

Möjliga synonymer till shrink (inom musik)

Ordet shrink inom generell

reduce in size; reduce physically

draw together

decrease in size, range, or extent

Synonymer till shrink (inom generell)

Uttryck till shrink (inom generell)

Ord i uttryck för shrink (inom generell)

Diskussion om ordet shrink