shunt

shunts
Substantiv

Översättningar

Synonymer till shunt

Hur används ordet shunt

 • "an arteriovenus shunt"

Ordet shunt har 2 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom generell
kemi
generell

Ordet shunt inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till shunt (inom kemi)

Ordet shunt inom generell

a passage by which a bodily fluid (especially blood) is diverted from one channel to another

a low-resistance conductor connected in parallel with a device to divert a fraction of the current

tube made of plastic or rubber; for draining fluids within the body

(inom generell)

Diskussion om ordet shunt

shunt

shunt
shunted
shunted
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet shunt har 2 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom generell
geologi
generell

Ordet shunt inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Möjliga synonymer till shunt (inom geologi)

Ordet shunt inom generell

transfer to another track, of trains

provide with or divert by means of an electrical shunt

Diskussion om ordet shunt

shunt

shunten
shuntar
shuntarna
Substantiv [n]

Översättningar (inom generell)

Hur böjs ordet shunt på svenska?

Obestämd singular: shunt
Bestämd singular: shunten
Obestämd plural: shuntar
Bestämd plural: shuntarna

Hur används ordet shunt

 • "Pojken har en shunt som ska avlasta trycket i hjärnan genom att dränera vätska."
 • "Sjukvården i Blekinge missade ett stopp i en 10-årig pojkens shunt som skulle avlasta trycket i hans hjärna genom att dränera vätska."
 • "Ingen kritik mot missat stopp i shunt"
 • "Sjukvården i Blekinge missade att det var stopp i den 10-årige pojkens shunt."
 • "Blekingesjukhuset anses inte ha gjort något fel när det missade ett stopp i en så kallad shunt som skulle dränera vätska från en 10-årings hjärna."
 • "Stopp i pojkes shunt missades"
 • "En shunt opererades in i Mettes hjärna, som kontinuerligt tappar hjärnan på vätska."
 • "Opererade in en shunt"
 • "Först trodde man att patienten hade drabbats av en förträngning i hjärnan och en shunt sattes in."
 • "En 17-årig pojke från Norrbotten skulle få sin tryckavlastande shunt i huvudet utbytt på Norrlands universitetssjukhus i Umeå."

Vad betyder shunt inom generell ?

skuffa undan

Diskussion om ordet shunt