shuttle

shuttle
shuttled
shuttled
Verb

Vad betyder shuttle inom juridik ?

travel back and forth between two points

Möjliga synonymer till shuttle

Diskussion om ordet shuttle

shuttle

shuttles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet shuttle har 4 betydelser

  • Inom textil
  • Inom järnväg
  • Inom sport
  • Inom sömnad
textil
järnväg
sport
sömnad

Vanligast betydelse av ordet shuttle inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Synonymer till shuttle (inom textil)

Möjliga synonymer till shuttle (inom textil)

Vanlig betydelse av ordet shuttle inom järnväg

a bus or train or airplane that plies back and forth between two points

Översättningar (inom järnväg)

Svenska

Möjliga synonymer till shuttle (inom järnväg)

Mindre vanlig betydelse av ordet shuttle inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till shuttle (inom sport)

Möjliga synonymer till shuttle (inom sport)

Mindre vanlig betydelse av ordet shuttle inom sömnad

passes the weft thread between the warp threads

Översättningar (inom sömnad)

Diskussion om ordet shuttle