sido-

Preposition

Översättningar

Möjliga synonymer till sido-

Diskussion om ordet sido-

sido-

Adjektiv

Hur används ordet sido-

  • "– Vi hade ett fall av grov rattfyllekörning där bilen studsade mellan sido- och mellanräcket."
  • "Riksdagen har nu att väga allmänhetens behov av insyn i de folkvaldas sido- intressen mot rätten till integritet."
  • "Sedan tio år finns ett frivilligt register dit ledamöterna kan anmäla aktieinnehav, fastighetsinnehav, sido- uppdrag och företagsverksamhet."
  • "Det som undersökts är bl.a. hur bil- modellerna klarar frontal- och sido- krockar och hur de är konstruerade för att minimera skadorna vid en kollision med fotgängare eller cyklist."
  • "Metoden med räffling på vägarna används för att väcka och larma förare som är på väg över sido- och mittlinjen, och en rapport från"
  • "Inne i kyrkan är det i kyrkans sido- och biutrymmen som det blir förändringar."

Diskussion om ordet sido-