sikt

sikten
sikter
siktarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till sikt

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet sikt på svenska?

Obestämd singular: sikt
Bestämd singular: sikten
Obestämd plural: sikter
Bestämd plural: siktarna

Hur används ordet sikt

 • "– Det är väl kul att Karlskrona vill vara kaxiga, men på längre sikt så tror jag att Visby ligger bättre till ändå, säger Per Lindskog, tillförordnad regiondirektör på region Gotland."
 • "– Jag hoppas att den är så pass inspirerande och enkel att följa så att vi på sikt kan få ett hålbart län, land och omvärld, säger Louise Lindén."
 • "” Uppförandet av ett nytt vindkraftverk på sökt plats skulle enligt regeringens mening medföra krav på begränsningar i den militära verksamheten och på sikt försvåra nyttjandet av flygflottiljen och därmed påtagligt skada riksintresset ”, står det i beslutet från regeringen."
 • "Nu är forskarna rädda för att det på sikt kan leda till att hela populationer försvinner."
 • "– Vi behöver ha 350 meter sikt och det hade vi inte så av säkerhetsskäl vidtagit dessa åtgärder, säger Victoria Ström."
 • "Men för att den ska få användas på sikt måste man ha en hiss som gör att byggnaden är tillgänglig även för dem som inte har full rörlighet."
 • "Tanken är att han på sikt ska kunna äta en enklare måltid själv om vi fortsätter med den här metoden, säger hon."
 • "Motorbranschen i Blekinge behöver rekrytera, både på kort och lång sikt."
 • "Och på sikt är det tänkt att porträtten ska bli en utställning av de avskalade porträtten."
 • "På sikt ska byggnad 13 rivas eftersom byggnaden inte lever upp till de krav som ställs på en modern vårdbyggnad."

Ordet sikt har 3 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom juridik
 • Inom musik
luftfart
juridik
musik

Vad betyder sikt inom luftfart ?

möjligheten att se, ofta då försämrad av dimma eller mörker

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till sikt (inom luftfart)

Möjliga synonymer till sikt (inom luftfart)

Vanlig betydelse av ordet sikt inom juridik

på lång/kort sikt

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till sikt (inom juridik)

Möjliga synonymer till sikt (inom juridik)

Mindre vanlig betydelse av ordet sikt inom musik

Ett redskap för rensning eller silning.

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till sikt (inom musik)

Möjliga synonymer till sikt (inom musik)

Relaterat till sikt (inom musik)

reglering

utskiljning

renlighet

öppning

genomskinlighet

genomgång

Diskussion om ordet sikt