singe

singe
singed
singed
Verb

Översättningar

Synonymer till singe

Hur används ordet singe

  • "I singed my eyebrows"

Ordet singe har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom mat
  • Inom generell
slang
mat
generell

Ordet singe inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till singe (inom slang)

Ordet singe inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till singe (inom mat)

Ordet singe inom generell

burn superficially or lightly

Synonymer till singe (inom generell)

Diskussion om ordet singe

singe

singes
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till singe (inom generell)

Möjliga synonymer till singe

Diskussion om ordet singe