singular

[ˈsɪŋˌgɵlɑːr]
Adjektiv

Hur uttalas ordet singular?

[ˈsɪŋˌgɵlɑːr]

Hur används ordet singular

 • "I singular."
 • "– I Vietnam kan fler barn förklara för de känner till och förstår regler, som till exempel plural och singular."
 • "50,000 people have a singular persona, not so with 50."
 • "I singular."
 • "Efter att ha nollats och kommit sist på sina tre inledande heat så kom första poängen, i singular, först i det fjärde heatet."

Vad betyder singular inom generell ?

ental

Diskussion om ordet singular

singular

[ˈsɪŋˌgɵlɑːr]
(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur uttalas ordet singular?

[ˈsɪŋˌgɵlɑːr]

Hur används ordet singular

 • "I singular."
 • "– I Vietnam kan fler barn förklara för de känner till och förstår regler, som till exempel plural och singular."
 • "50,000 people have a singular persona, not so with 50."
 • "I singular."
 • "Efter att ha nollats och kommit sist på sina tre inledande heat så kom första poängen, i singular, först i det fjärde heatet."

Vad betyder singular inom generell ?

ental

Möjliga synonymer till singular

Diskussion om ordet singular

singular

singulars
Substantiv

Översättningar

Vad betyder singular inom generell ?

the form of a word that is used to denote a singleton

Diskussion om ordet singular

singular

Adjektiv

Hur används ordet singular

 • "He made a singular remark"
 • "singular behavior"
 • "such poise is singular in one so young"
 • "can the singular person be understood apart from his culture?"
 • "every fact in the world might be singular...unlike any other fact and sole of its kind -William James"
 • "a singular example"

Ordet singular har 4 betydelser

 • Inom slang
 • Inom generell
 • Inom sex
 • Inom allmänt
slang
generell
sex
allmänt

Ordet singular inom generell

being a single and separate person or thing

grammatical number category referring to a single item or unit

Synonymer till singular (inom generell)

Ordet singular inom sex

Översättningar (inom sex)

Synonymer till singular (inom sex)

Möjliga synonymer till singular (inom sex)

Ordet singular inom allmänt

the single one of its kind

Synonymer till singular (inom allmänt)

Diskussion om ordet singular