sinnebild

sinnebilden
sinnebilder
sinnebilderna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet sinnebild på svenska?

Obestämd singular: sinnebild
Bestämd singular: sinnebilden
Obestämd plural: sinnebilder
Bestämd plural: sinnebilderna

Hur används ordet sinnebild

  • "Och därför existerar det inte i deras sinnebild att andra människor ljuger."
  • "Man har en sinnebild av att fotbollsspelare går runt i badtofflor och shorts bara, men det var kanske mer förr."
  • "– Han har blivit en sinnebild för den onda medeltidskungen."
  • "Grunden är att spelaren lever sig in i det och skrämmer sig själv, att man gör en sinnebild av vad som lurar bakom hörnet, säger han."
  • "Han ser i dag Fleet Street som en sinnebild för något på alla sätt förgånget, både vad det gäller journalistiken och sättet att framställa dagstidningar."
  • "– Malmö Symfoniorkester, MSO, har format mycket av den musikaliska sinnebild jag bär inom mig."
  • "Hans tungsint dramatiska verk ses även internationellt som en sinnebild för svenskt svårmod, i August Strindbergs och Ingmar Bergmans anda."
  • "Stadsdelen kom att bli en sinnebild för miljonprogrammet och modernismens bostadspolitik."
  • "När de föddes var muren redan borta, men de har förstås hört talas om muren som var sinnebild för kalla krigets uppdelning av Berlin, Tyskland och Europa i öst och väst."
  • "Inte kan det ha varit en slump att den sista Saab-prototypen och den plattform som Nevs nya elbil ska byggas runt kallas phoenix : sinnebild av odödligheten."

Vad betyder sinnebild inom bildligt ?

mental föreställning om hur något är eller ska vara; en kärnfull, ofta oavsiktlig illustration eller symbol

Möjliga synonymer till sinnebild

Diskussion om ordet sinnebild