situationsplan

situationsplanen
situationsplaner
situationsplanerna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till situationsplan

Hur böjs ordet situationsplan på svenska?

Obestämd singular: situationsplan
Bestämd singular: situationsplanen
Obestämd plural: situationsplaner
Bestämd plural: situationsplanerna

Hur används ordet situationsplan

  • "11 ) Redovisa situationsplan och ritningar – Parken Zoo ska till Länsstyrelsen inkomma med aktuell situationsplan och skalenlig ritning över djurutrymmena."
  • "11 ) Redovisa situationsplan och ritningar – Parken Zoo ska till Länsstyrelsen inkomma med aktuell situationsplan och skalenlig ritning över djurutrymmena."
  • "Länsstyrelsen pekar bland annat på att det saknas skalenlig situationsplan och ritningar över byggnaderna."
  • "Det finns med som ett streck på en ritning men inte på den situationsplan som redovisar husen, säger Ingmar Lönngren, bygglovshandläggare Värmdö kommun."
  • "Vi har en situationsplan på gång och har också sökt en ändring av detaljplanen för området, säger han."

Ordet situationsplan inom

Fotograf: Wikipedia

Möjliga synonymer till situationsplan

Relaterat till situationsplan

byggnation

Diskussion om ordet situationsplan