självbehärskning

självbehärskningen
självbehärskningar
självbehärskningarna
Substantiv [n]

Synonymer till självbehärskning

Hur böjs ordet självbehärskning på svenska?

Obestämd singular: självbehärskning
Bestämd singular: självbehärskningen
Obestämd plural: självbehärskningar
Bestämd plural: självbehärskningarna

Hur används ordet självbehärskning

  • "Där ska han erinras om en lagparagraf som säger att poliser i arbetet bland annat ska uppträda hövligt och iaktta självbehärskning."
  • "– För de efterlevande har det krävt en nästan omänsklig självbehärskning att följa den här rättegången."
  • "Det ska till ganska mycket självbehärskning och man måste vara ganska stark för att klara av det här livet."
  • "Från självbehärskning till självironi"
  • "För antika filosofer som Aristoteles och Cicero var det viktigt med självbehärskning."
  • "På Dramaten briljerar framför allt Lotta Tejle och Andreas T Olsson med sin smått fantastiska kombination av desperation och självbehärskning."
  • "Trots det måste polisen alltid iaktta självbehärskning och agera på ett sätt som inger förtroende, säger Mikael Backman."
  • "Kampsport har en fostrande roll och handlar till stor del om disciplin, självbehärskning och förebyggande av våldsamt beteende."
  • "Dock fanns det varken rökkupé, eller toalett vilket gjorde att pendlarna fick lära sig självbehärskning, som det står i SL:s informationstidning."
  • "” En medarbetare ska i sin yrkesutövning uppträda med självbehärskning ”, skriver disciplinnämnden i sin motivering till löneavdraget."

Rim på självbehärskning

Vad betyder självbehärskning inom vardagligt ?

kontroll av egna känsla|känslor

Möjliga synonymer till självbehärskning

Relaterat till självbehärskning

betänklighet

måttlighet

måttfullhet

förmåga

osjälviskhet

vilja

styrka

känslolöshet

vett

kallblodighet

försiktighet

förstånd

dygd

beslutsamhet

Diskussion om ordet självbehärskning