självklarhet

självklarheten
självklarheter
självklarheterna
Substantiv [n]

Synonymer till självklarhet

Hur böjs ordet självklarhet på svenska?

Obestämd singular: självklarhet
Bestämd singular: självklarheten
Obestämd plural: självklarheter
Bestämd plural: självklarheterna

Hur används ordet självklarhet

 • "Visst, har Yohio haft tid att skaffa sig erfarenhet i Japan, men det var ändå imponerande hur han med sådan självklarhet kasserade in sin plats i finalen."
 • "Visst, har Yohio haft tid att skaffa sig erfarenhet i Japan, men det var ändå imponerande hur han med sådan självklarhet kasserade in sin plats i finalen."
 • "Att alltid vara redo, uppträda korrekt och utföra de uppdrag som fördelas ser han som en självklarhet."
 • "Dj:s såväl som liveakter är en självklarhet här och kosackdans kan förekomma."
 • "Att alltid vara redo, uppträda korrekt och utföra de uppdrag som fördelas ser han som en självklarhet."
 • "Det som tidigare verkade vara en självklarhet, ser nu ut att vara högst osäkert."
 • "Antisemitismen är ett europeiskt problem och har inget att göra med Ungern och att homosexuella skulle ha samma rättigheter som alla andra är en självklarhet, möjligen då att äktenskap inte är tillåtet men annars inga problem."
 • "Att ställa upp igen var en självklarhet för honom."
 • "För henne var det en självklarhet att delta i sökandet."
 • "Vi tycker det är en självklarhet och vår uppfattning delas av andra europeiska experter som deltagit i CEN-arbetet ( Comité Européen de Normalisation ) med att skapa och revidera standarderna EN 179 och EN 1125 som berör just nödutrymningsvägar."
 • "– Det är ju en självklarhet att man som lokalpolitiker ska kunna vara föräldraledig, precis som från ett vanligt jobb."
 • "Att ta med sig båtmotorn hem efter säsongen är något som börjar bli en självklarhet och tekniker för att stöldmärka motorer har också vuxit fram."
 • "Det är en självklarhet för dem att det här skulle komma, fortsätter han."
 • "” Kommer bli en självklarhet ”"
 • "Det är en självklarhet att vi ska göra åtgärder så vi inte äventyrar personalens hälsa, säger Peter Lilja, landstingsdirektör."
 • "De unga som är uppväxta med dagens teknik som en självklarhet och är en del av Generation Z, alltså de som är födda efter millenieskiftet, kan tänka i nya banor som kanske kan ge inspiration till utvecklarna av produkten, menar Bengt-Åke Claesson."
 • "– Båda två vill ju spela, det är ju en självklarhet."
 • "– För oss är det en självklarhet."
 • "Det borde vara en självklarhet att jobba brottsförebyggande."
 • "– I min värld är detta en fullständigt självklarhet."

Diskussion om ordet självklarhet