självmord

självmordet
självmord
självmorden
Substantiv [t]

Hur böjs ordet självmord på svenska?

Obestämd singular: självmord
Bestämd singular: självmordet
Obestämd plural: självmord
Bestämd plural: självmorden

Hur används ordet självmord

  • "Ingen i familjen tror att det var en drunkningsolycka eller ett självmord."
  • "– Det vi får tänka på är att självmord är betydligt mer vanligt bland män och att de söker mer sällan sjukvård."
  • "Efter att en patient begått självmord anmäls nu den psykiatriska akutmottagningen till Socialstyrelsen."
  • "Blekinge saknar aktivt arbete mot självmord"
  • "Myndigheten menar att en restriktiv nationell alkoholpolitik leder till minskat antal självmord."
  • "De flesta landsting i landet arbetar aktivt med att förebygga självmord."
  • "Under en permission begick patitenten självmord och nu har landstinget i Blekinge anmält händelsen för granskning av Inspektionen för vår och omsorg, IVO, enligt lex Maria."
  • "Blanda annat arbetar nu de flesta landsting aktivt med att förebygga självmord."
  • "– Vi har mellan 70 och 110 dödsfall på spåren årligen i vårt område och i 70 procent av de fallen handlar det om självmord."
  • "I söndagens Agenda rapporteras det om att depressioner och självmord är betydligt vanligare hos äldre än hos yngre och ändå prioriteras inte vård och stöd till äldre med psykisk ohälsa."

Vad betyder självmord inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
det att en individ (avsiktligt) dödar sig själv, vilket kan vara ett resultat av psykisk ohälsa

Möjliga synonymer till självmord

Diskussion om ordet självmord