självmordsförsök

självmordsförsöket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet självmordsförsök

  • "Av dem som haft självmordtankar säger var tredje person att de gjort ett självmordsförsök."
  • "Rektorn Johan Johansson stängdes av från sin tjänst – och hamnade i en djup depression som slutade med ett självmordsförsök."
  • "Nu anmäler Blekinge tingsrätt händelsen som ett självmordsförsök."
  • "I augusti förra året – drygt fyra år efter den då djupt deprimerade rektorns självmordsförsök – beslutade Försäkringskassan att klassa rektorns psykiska tillstånd som en arbetsskada."
  • "Vårdtagare skadad vid självmordsförsök"
  • "För utredarna uppgav ledande politiker och tjänstemän att Yararektorns misstänkta självmordsförsök blev känt först i november – efter Blekingenytts reportage med rektorns hustru."
  • "– Det var polisen som misstänkte självmordsförsök, sen försökte vi få kontakt med familjen för att antingen dementera eller bekräfta uppgifterna och framför allt vilken information vi skulle förhålla oss till som arbetsgivare."
  • "Samma dag som Yararektorns misstänkta självmordsförsök fick kommunalrådet Börje Dovstad ( FP ) reda på det."
  • "Samtidigt räknar man med att det går tio självmordsförsök på varje självmord."
  • "Cellerna ska vara säkra för både rymningar och självmordsförsök."

Vad betyder självmordsförsök inom medicin ?

händelse där en individ försökt (men, i regel, misslyckats) att begå självmord

Diskussion om ordet självmordsförsök