sjöman

sjömannen
sjömän
sjömännen
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till sjöman

Hur böjs ordet sjöman på svenska?

Obestämd singular: sjöman
Bestämd singular: sjömannen
Obestämd plural: sjömän
Bestämd plural: sjömännen

Hur används ordet sjöman

  • "En sjöman på ett av marinens förband i Karlskrona anmäls till Försvarsmaktens ansvarsnämnd."
  • "Personen som utsatte sjömannen för trakasserierna har blivit förflyttad och Försvarsmakten skriver i ett yttrande att man ser att han haft ett beteende mot en sjöman som ingen anställd i Försvarsmakten ska behöva tolerera på sin arbetsplats."
  • "Tafsade sjöman på rumpan"
  • "Det var under en fest på ett stridsfartyg förankrat i Karlskrona som en sjöman ska ha utsatts för sexuella trakasserier från en kollega."
  • "Det blev en tragisk inledning under helgen då en polsk sjöman drunknade i vattnet i Örlogshamnen i Karlskrona och det har påverkat stämningen."
  • "En dansk sjöman har omkommit efter en olycka under militärövningen Northern Coasts."
  • "Arbetsgivaren skriver i anmälan att man har förtroende för officeren som yrkesman men att man ser att han har haft ett beteende mot en sjöman som ingen anställd i Försvarsmakten ska tolerera på sin arbetsplats."
  • "En officer inom flottan i Blekinge ska ha utsatt en kvinnlig sjöman för sexuella trakasserier på en julfest."
  • "En sjöman blev utsatt för sexuella trakasserier av en officier under en ölfest på ett stridsfartyg förankrat i Karlskrona."
  • "En sjöman ombord på ett utländskt lastfartyg ramlade och skadade huvudet vid 14-tiden i dag."

Vad betyder sjöman inom sjöfart ?

Fotograf: Wikipedia
person som jobbar ombord på ett fartyg

Möjliga synonymer till sjöman

Relaterat till sjöman

sjöresa

sjöman

Diskussion om ordet sjöman