skärpning

skärpningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till skärpning

Hur används ordet skärpning

  • "Kräver skärpning efter dödsolyckan"
  • "Och Marcus Karlström, chef på Arbetsförmedlingen, anser inte att det behövs någon skärpning av kraven i dagsläget."
  • "Morbroderns försvarare Christer Holmqvist var under tisdagen förvånad över hovrättens skärpning, men samtidigt delvis nöjd med hur rätten resonerat."
  • "PFAS-föreningen, som Louise är en del av, kämpar för att det ska ske en skärpning av lagen."
  • "Hon vill i stället se en skärpning."
  • "Men åklagaren vill tvärtom se en skärpning – och yrkar på livstids fängelse för båda."
  • "– Ja, det är en skärpning av lagen."
  • "Flera kommuner i Gävledalaområdet har agerat för lättnader i strandskyddet, men Glesbygdsverket skriver att det aktuella förslaget innehåller så många restriktioner och begränsningar att det i praktiken innebär en skärpning av bestämmelsernam, därför avstyrker man."
  • "Nu kräver Malung-Sälens kommun skärpning av stugägare över hela fjällområdet."
  • "Nu slår den lokala snöskoterklubben larm om att blir det inte skärpning så väntar ett förbud mot den fria snöskoteråkningen i fjällområdet."

Vad betyder skärpning inom kemi ?

förbättring i uppförande

Möjliga synonymer till skärpning

Diskussion om ordet skärpning

skärpning

Substantiv

Diskussion om ordet skärpning