skada

skadan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till skada

Ordet skada har 6 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom ekonomi
 • Inom psykologi
 • Inom generell
 • Inom botanik
 • Inom juridik
medicin
ekonomi
psykologi
generell
botanik
juridik

Vad betyder skada inom medicin ?

fel på något eller något som gått sönder eller blivit förstört (som orsakats vid ett särskilt tillfälle)

Översättningar (inom medicin)

Engelska

Synonymer till skada (inom medicin)

Möjliga synonymer till skada (inom medicin)

Relaterat till skada (inom medicin)

kval

ofullständighet

nackdel

ofullständighet

Vanlig betydelse av ordet skada inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska
 • loss  [ ALLMÄNT ]

Synonymer till skada (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till skada (inom ekonomi)

Relaterat till skada (inom ekonomi)

misslyckande

Vanlig betydelse av ordet skada inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till skada (inom psykologi)

Möjliga synonymer till skada (inom psykologi)

Relaterat till skada (inom psykologi)

förstörelse

olycka

försämring

vanprydnad

ont

fråndragning

avbrott

ofullkomlighet

Ordet skada inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till skada (inom generell)

Uttryck till skada (inom generell)

Möjliga synonymer till skada (inom generell)

Möjliga synonymer till skada (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet skada inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Synonymer till skada (inom botanik)

Möjliga synonymer till skada (inom botanik)

 • jack [ medicin ]

Ovanlig betydelse av ordet skada inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till skada (inom juridik)

Möjliga synonymer till skada (inom juridik)

Relaterat till skada (inom juridik)

förlust

gagnlöshet

förbrukning

Diskussion om ordet skada

skada

skadar
skadade
skadat
Verb

Översättningar (inom juridik)

Engelska

Synonymer till skada (inom juridik)

Hur böjs ordet skada på svenska?

Presens: skadar
Preteritum: skadade
Supinum: skadat

Hur används ordet skada

 • "Det är däremot ” extremt osannolikt ” att de låga doserna av medicin skulle kunna skada människor, anser medicinsk expertis."
 • "” Ta skada väcker frågor om hur vi blir till dem vi är, om vi formas främst av våra medfödda förutsättningar eller av omgivningens förväntningar."
 • "Man menade att detta inte skulle minska de globala utsläppen utan bara skada EU:s ekonomi."
 • "Johan Sylvén, pappa till tvåårige Nils, är en av dem som oroas över situationen eftersom han inte säkert vet om barnen tar skada av lukten."
 • "Han kallade händelsen för ” en systematisk kränkning under 18 timmar ” och menade att uppsåtet att skada var bevisat."
 • "Det är en skada som inte är så allvarlig, men som ger mycket smärta ..."
 • "Han menar att det funnits ett uppsåt att döda eller åtminstone allvarligt skada den lilla lågstadieeleven."
 • "Och det är inte alls säkert att handlarna får ersättning för ekonomisk skada."
 • "– Vi gjorde en magnetröntgen och en undersökning av Olas lår och tidigare skada."
 • "Solens osynliga ultravioletta strålar kan skada ögat."
 • "Enligt Blekingepolisen har ingen person kommit till skada i samband med olyckan."
 • "Ingen person kom till skada i samband med branden som upptäcktes vid 14.30-tiden."
 • "Fyra dagar tidigare misstänks mannen ha försökt skada en kvinna utanför en buss i Kallinge, men åklagaren är knapphändig med detaljer kring vad som har hänt."
 • "Ingen person ska ha kommit till skada i olyckan."
 • "Ingen person ska ha kommit till skada i branden."
 • "Inga intilliggande byggnader ska ha kommit till skada i samband med branden."
 • "En 51-årig man från Kallinge får ersättning för en skada han fick i samband med sin värnplikt 1984."
 • "Sjukdomen orsakas av ett virus som sprids av myggor och en av hundra avlider i sjukdomen som kan ge allvarliga hudblödningar och skada inre organ."
 • "Det finns inga rapporter om någon ska ha kommit till allvarlig skada."
 • "Inga personer kom till skada och där flyter nu trafiken som vanligt igen."

Vad betyder skada inom bildligt ?

fel på något eller något som gått sönder eller blivit förstört (som orsakats vid ett särskilt tillfälle)

Relaterat till skada

illvilja

ont

ohälsa

förbrukning

obehag

olämplighet

nackdel

kval

ofullkomlighet

förstörelse

avbrott

försämring

viktighet

Diskussion om ordet skada