skadeförsäkring

skadeförsäkringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet skadeförsäkring

  • "Kritik har förekommit mot att försäkringsbolagen slentrianmässigt begär samtycke av försäkringstagarna för att kunna få ut patientjournaler från sjukvården när en person- eller skadeförsäkring ska tecknas."
  • "När det gäller skadeförsäkring, som i det är fråga om i det här fallet, har dom fem största försäkringsbolagen tillsammans över 80 procent av marknaden."
  • "I Svea hovrätts dom från 26 februari i år fastfälldes istället tingsrättens dom och Göta Lejon ersätta IF skadeförsäkring för rättegångskostnader på cirka en halv miljon kronor."
  • "Nu beviljar Högsta domstolen prövningstillstånd i tvisten där Göteborg stads försäkringsbolag krävt branschkollegan If skadeförsäkring på 95 miljoner kronor."

Diskussion om ordet skadeförsäkring