skadlig

[ˈskɑːdˌlɪ(g)]
skadligare
skadligast
Adjektiv

Synonymer till skadlig

Hur uttalas ordet skadlig?

[ˈskɑːdˌlɪ(g)]

Hur böjs ordet skadlig på svenska?

Komparativ: skadligare
Superlativ: skadligast

Hur används ordet skadlig

  • "Rökning är skadlig för din hälsa"

Vad betyder skadlig inom medicin ?

förmögen att skada

Relaterat till skadlig

förstörelse

skadlighet

misslyckande

obehag

ont

nackdel

olycka

osundhet

försämring

Diskussion om ordet skadlig