skalbagge

skalbaggen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

skalbagge har undergrupp

Hur används ordet skalbagge

 • "Ett trettiotal husbyggen på Gullberna i Karlskrona har stoppats av länsstyrelsen eftersom en fridlyst skalbagge kan finnas på platsen."
 • "Vindfällen som ligger kvar efter stormen Simone kan tillväxtplatser för barkborren, en skalbagge som kan orsaka stora skador på skogen."
 • "Akut hotad skalbagge får nytt hem i Blekinge"
 • "Sällsynt skalbagge flyttade sjukhusbygge"
 • "Hotad skalbagge gör comeback"
 • "Granbarkborren är en mellan fyra och fem millimeter lång skalbagge som borrar in sig under barken på granar och där anlägger parningskammare, en process som kan döda granarna."
 • "Läderbaggen är en skalbagge som trivs bäst i gamla ihåliga träd, och det är i just en gammal ek som spår har hittats, skriver BLT."
 • "Sjukhusbygge ger plats åt skalbagge"
 • "– Ja raggbocken är en stor skalbagge, våra skogars största skalbagge."
 • "– Ja raggbocken är en stor skalbagge, våra skogars största skalbagge."

Ordet skalbagge har 2 betydelser

 • Inom insekter
 • Inom generell
insekter
generell

Vad betyder skalbagge inom insekter ?

individ inom taxonomiska ordningen skalbaggar (''Coleoptera'') som kännetecknas av deras hårda, skallika främre täckvingar vilka täcker och skyddar ett par bakre flygvingar vid vilotillstånd

Översättningar (inom insekter)

Engelska
 • bug  [ insekter ]
 • beetle  [ insekter ]

skalbagge har undergrupp (inom insekter)

Möjliga synonymer till skalbagge (inom insekter)

Relaterat till skalbagge (inom insekter)

djur

Ordet skalbagge inom generell

Översättningar (inom generell)

Engelska

Diskussion om ordet skalbagge