skifta

skiftar
skiftade
skiftat
Verb

Synonymer till skifta

Hur böjs ordet skifta på svenska?

Presens: skiftar
Preteritum: skiftade
Supinum: skiftat

Ordet skifta har 2 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom data
allmänt
data

Vad betyder skifta inom allmänt ?

ändra från visst förhållande till annat, byta, ömsa, växla; ersätta med något annat, utbyta, omvandla

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till skifta (inom allmänt)

Möjliga synonymer till skifta (inom allmänt)

Relaterat till skifta (inom allmänt)

ömsesidighet

ombytlighet

splittring

färgskiftning

övergång

föränderlighet

Ordet skifta inom data

att växla mellan två lägen, dvs där det endast finns två lägen. Används inom bla inom digitalteknik då man endast har 1:or och 0:or

Översättningar (inom data)

Engelska

Möjliga synonymer till skifta (inom data)

Diskussion om ordet skifta