skitter

skitters
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till skitter

Diskussion om ordet skitter

skitter

skitter
skittered
skittered
Verb

Översättningar

Ordet skitter har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
teknik
generell

Ordet skitter inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till skitter (inom teknik)

Ordet skitter inom generell

glide easily along a surface

twitch the hook of a fishing line through or along the surface of water

Synonymer till skitter (inom generell)

Uttryck till skitter (inom generell)

Diskussion om ordet skitter