skjutvägg

skjutväggen
skjutväggar
skjutväggarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet skjutvägg på svenska?

Obestämd singular: skjutvägg
Bestämd singular: skjutväggen
Obestämd plural: skjutväggar
Bestämd plural: skjutväggarna

Hur används ordet skjutvägg

  • "En skjutvägg flyttades för att bereda plats för fler och ändå var lokalen för liten."
  • "Ljungby pastorat har renoverat sitt församlingshem och den stora församlingsrummet har delats i mitten av en skjutvägg."

Vad betyder skjutvägg inom generell ?

vägg bestående av rörliga segment som används för att dela en upp en stor sal i två mindre rum; vid behov kan man skjuta väggen åt sidan så att de två rummen blir till en stor sal

Diskussion om ordet skjutvägg