skog

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
 • woods  [ skogsbruk ]

Hur används ordet skog

 • "För att förebygga bränder i skog och mark har Länsstyrelsen och Räddningstjänsten infört eldningsförbud i Blekinge."
 • "Det är mycket torrt i skog och mark och det är eldningsförbud i hela Blekinge."
 • "En intensiv kalkning under 90-talet ledde till att skog och sjöar återhämtade sig."
 • "Den senaste tidens varma dagar har gjort det så torrt i skog och mark att Räddningstjänsten i Östra och Västra Blekinge nu utlyst eldningsförbud."
 • "Räddningstjänsterna i västra och östra Blekinge har utfärdat eldningsförbud inom de områden där brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor."
 • "Jonas de Neergaard och hans kollegor, som utför arbetet med att sprida kalk över skog och sjöar, menar att det årligen är ett omfattande arbete."
 • "Att istället plantera ut gran riskerar att ge en skörare skog."
 • "Huggormen låg och vilade i solen i Bökevik utanför Bräkne-Hoby då den fångades på bild av Åsa Wiberg, som är friluftsmänniska och är mycket ute i skog och mark"
 • "De som deltar i projektet kommer att få ökade kunskaper inom skog, natur och friluftsliv, och förhoppningsvis nya kontaktvägar ut i arbetslivet, säger Karin Arnell, lokal samordnare på Skogsstyrelsen."
 • "Brandrisken är just nu mycket stor i skog och mark."

Vad betyder skog inom skogsbruk ?

Fotograf: Wikipedia
(större) område bevuxet med träd med förmåga att bilda ett till stor del slutet krontak, även själva marken med dess övriga vegetation inkluderas i begreppet

Diskussion om ordet skog

skog

skogen
skogar
skogarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet skog på svenska?

Obestämd singular: skog
Bestämd singular: skogen
Obestämd plural: skogar
Bestämd plural: skogarna

Hur används ordet skog

 • "Där fanns en gång en blomstrande kultur, men när skogarna skövlades utarmades jorden och öarna förvandlades till torra grässlätter. europarl.europa.eu"
 • "För att förebygga bränder i skog och mark har Länsstyrelsen och Räddningstjänsten infört eldningsförbud i Blekinge."
 • "Det är mycket torrt i skog och mark och det är eldningsförbud i hela Blekinge."
 • "En intensiv kalkning under 90-talet ledde till att skog och sjöar återhämtade sig."
 • "Den senaste tidens varma dagar har gjort det så torrt i skog och mark att Räddningstjänsten i Östra och Västra Blekinge nu utlyst eldningsförbud."
 • "Räddningstjänsterna i västra och östra Blekinge har utfärdat eldningsförbud inom de områden där brandrisken i skog och mark är stor eller mycket stor."
 • "Jonas de Neergaard och hans kollegor, som utför arbetet med att sprida kalk över skog och sjöar, menar att det årligen är ett omfattande arbete."
 • "Att istället plantera ut gran riskerar att ge en skörare skog."
 • "Huggormen låg och vilade i solen i Bökevik utanför Bräkne-Hoby då den fångades på bild av Åsa Wiberg, som är friluftsmänniska och är mycket ute i skog och mark"
 • "De som deltar i projektet kommer att få ökade kunskaper inom skog, natur och friluftsliv, och förhoppningsvis nya kontaktvägar ut i arbetslivet, säger Karin Arnell, lokal samordnare på Skogsstyrelsen."
 • "Brandrisken är just nu mycket stor i skog och mark."

Vad betyder skog inom skogsbruk ?

Fotograf: Wikipedia
En skog är ett större trädbevuxet område. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen som alla andra organismer som har anknytning till träden och marken. https://sv.wikipedia.org/wiki/Skog

Möjliga synonymer till skog

Relaterat till skog

jordbruk

växt

Diskussion om ordet skog