skolbibliotek

skolbiblioteket
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skolbibliotek

  • "Bristerna på skolorna landet runt har bland annat handlat om att ingen av företagets skolor erbjuder modersmålsundervisning och vissa skolor har inget skolbibliotek eller någon skolpsykolog."
  • "– Till en del tror jag att det är på grund av att man har ganska många bibliotek som är integrerade med skolbibliotek och då räknar man med lånen som barn gör också, säger Kristina Hedberg, länsbibliotekarie för Blekinge och Kronoberg."
  • "– Man ser att eleverna diskuterar bokens handling med varandra och att lånen på vårt skolbibliotek tredubblats, så det är väldigt roligt, säger läraren Sofie Hasselberg."
  • "Enligt lag ska alla skolelever i Sverige ha tillgång till ett skolbibliotek, men vad som ska anses vara ett skolbibliotek tolkas väldigt olika på olika skolor."
  • "Enligt lag ska alla skolelever i Sverige ha tillgång till ett skolbibliotek, men vad som ska anses vara ett skolbibliotek tolkas väldigt olika på olika skolor."
  • "Bara tio procent av Blekinges skolor har ett bamannat skolbibliotek."
  • "Få bemannade skolbibliotek"
  • "Bara tio procent av Blekinges skolor har bemanning på sina skolbibliotek, det visar en kartläggning som Kungliga biblioteket gjort."
  • "I dagsläget tror han att många av åtgärderna kan rymmas i dagens ekonomi men att man kommer att behöva mer pengar för studiehandledning, skolbibliotek och elevhälsa."
  • "Likvärdighet när det gäller skolbibliotek är också något man genast måste titta på, liksom kvalitetsarbetet och resursfördelningsarbetet."

Vad betyder skolbibliotek inom utbildning ?

bibliotek som tillhör en skola

Relaterat till skolbibliotek

rum

bok

Diskussion om ordet skolbibliotek