skolgång

skolgången
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skolgång

  • "Bland annat har de rätt till en god man, skolgång och kan inte skickas hem på samma sätt som vuxna."
  • "Skolinpektionen kritiserar nu Karlshamns kommun för att skolan inte gjort tillräckligt för att ge en elev en trygg skolgång."
  • "– De som primärt kommer att märka av det är de elever som bussas ut till de mindre skolorna men samtidigt är jag inte säker på att det är negativt eftersom det kan vara bra att fullfölja sin skolgång på samma skola, säger kommunalrådet Roger Fredriksson ( M )."
  • "Av enkäten framgår bland annat att varannan kommun saknar en analys av hur många i kommunen som är utsatta för mäns våld mot kvinnor / våld i nära relation och vilket behov stöd och skydd som finns, att åtta av tio kommuner saknar rutiner för att säkra skolgång för barn i skyddat boende trots att skolplikt råder samt att var fjärde kommun inte beviljar insatser till barn under 18 år om inte båda vårdnadshavarna godkänner det."
  • "Den som är över 18 år får ett lägre försörjningsstöd och den som är under 18 får gratis skolgång och tilldelas en god man."
  • "En kartläggning över deras bakgrund och eventuella tidigare skolgång görs också."
  • "Men Skolinspektionen köper inte den förklaringen, utan anser att kommunen inte lever upp till skollagen som säger att alla elever ska fullgöra sin skolgång."
  • "Det gäller dotterns skolgång på en skola i Blekinge, där hon enligt anmälan ska ha överfallits och förföljts av en manlig elev."
  • "Vi har en månad på oss efter det att barnet anländer till förläggningen att erbjuda skolgång, säger Ingrid Augustinsson-Swennergren, kommundirektör."
  • "Några av lärarna på Tullskolan i Karlskrona tog därför initiativ till flera åtgärder för en coronasäkrare skolgång, något som"

Vad betyder skolgång inom utbildning ?

tid under vilken man går i skolan

Möjliga synonymer till skolgång

Relaterat till skolgång

elev

metod

Diskussion om ordet skolgång