skolning

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Synonymer till skolning

Hur används ordet skolning

  • "Donika Bujupi och Lisa Tegel är båda dansare som fått skolning inom föreningen och som nu båda även är ledare för olika dansgrupper."
  • "– Jacob är en meriterad ung spelare med rutin från både Superettan och Allsvenskan som har fått en bra skolning i BP."
  • "Dessutom insåg jag att jag fått en fantastisk skolning på Astra Zeneca och den kunde jag ha nytta av även utanför Astra Zenecas grindar, säger Linda Lindqvist."
  • "Till följd av den höga efterfrågan på personal inom äldreomsorgen har dessa personer inte fått adekvat skolning i yrket vilket lett till en försämrad kvalitet för brukare av äldrevården."
  • "Nämndemännnen är vanliga människor utan juridisk skolning och det finns en svaghet i hela nämndemannasystemet som man kan diskutera, säger Henrik Vinge."
  • "Många advokater, bland andra Leif Silbersky, fick sin skolning hos Sjöström."
  • "En akademisk examen följd av en ettårig militär skolning föreslås bli den nya utbildningen för blivande officerare."
  • "Lågutbildade äldre äter fler och mer omoderna mediciner än jämnåriga med bättre skolning, visar en ny svensk studie."
  • "Lågutbildade äldre äter fler och mer omoderna mediciner än jämnåriga med bättre skolning, visar en ny svensk studie."
  • "RKU har sedan mitten av 90-talet fått 1,9 miljoner kr för att främja ung- domars demokratiska skolning."

Möjliga synonymer till skolning

Relaterat till skolning

vana

förberedelse

handledning

Diskussion om ordet skolning