Skolverket

Namn

Översättningar

Engelska

Hur används ordet Skolverket

 • "Skolverket menar att den nya IT-strategin kommer ge en större likvärdighet mellan eleverna på landets skolor och att elevernas resultat kommer bli bättre, om det finns en tydlig pedagogisk idé med datoranvändandet."
 • "” Jag har under det senast året varit i regelbunden telefonkontakt med upplysningstjänsten på Skolverket och har fram till i mars 2013 inte fått någon annan information än att anmälan har kommit in ”, skriver läraren i anmälan."
 • "Trots att Karlshamn redan har större barngrupper än vad Skolverket rekommenderar vill nu kommunen utöka grupperna ännu mer på grund av platsbrist."
 • "Eftersom dagens nationella prov i svenska för niondeklassare läckt ut valde rektor Berndt Dabergott att istället använda sig av det reservprov som sedan tidigare skickats ut av Skolverket."
 • "Det är efter viss kritik från politiker och synpunkter från Skolverket som rektorsgruppen nu drar tillbaka sitt beslut att skicka hem elever som fastar – och registrera frånvaron som ogiltig."
 • "Efter att ha hört kyrkoherde Ann-Louise Trulssons resonemang kring det hela, säger undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo på Skolverket att hon riskerar att gå över gränsen för vad som är tillåtet."
 • "Pengarna som Skolverket nyligen tagit beslut om ska användas till personalförstärkningar inom elevhälsan och förebygga psykisk ohälsa bland tjejer, hbtq-personer och unga med funktionshinder."
 • "Inga elever ska utsättas för religiös påverkan i skolan säger Skolverket."
 • "Läraren anmäler nu Skolverket till Justitieombudsmannen, JO, efter att förgäves ha väntat på legitimationen i över 20 månader."
 • "Hur Skolverket fördelar bidraget mellan landets kommuner kan du läsa"

Ordet Skolverket har 2 betydelser

 • Inom utbildning, sverigespecifikt
 • Inom sverigespecifikt
utbildning, sverigespecifikt
sverigespecifikt

Ordet Skolverket inom utbildning, sverigespecifikt

Översättningar (inom utbildning, sverigespecifikt)

Engelska

Ordet Skolverket inom sverigespecifikt

Översättningar (inom sverigespecifikt)

Engelska

Diskussion om ordet Skolverket

skolverket

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet skolverket

 • "– Det var inget svårt att motivera, skolverket är tydliga i sina riktlinjer, säger hon."
 • "Enligt skolverket finns det inget som hindrar att en kommun väljer att slå ihop skolor så länge man tar hänsyn till hur eleverna påverkas."
 • "En elev i grundskolan har varit frånvarande i skolan sedan i augusti och nu kritiserar skolverket Ronneby kommun för att den inte har gjort tillräckligt för att få tillbaka eleven till skolan."
 • "I övrigt konstaterar skolverket följande brister :"
 • "Under måndagen gav skolverket Karlskrona kommun klartecken att starta en nationell idrottsutblildning med inrikting på ishockey."
 • "Skidinstrustrin gissar att det här kan bero på att skolverket har skärpt kraven på närvaro i skolan."
 • "Nya krav från skolverket har gjort att ungdomar har fått det svårare att ta ledigt från skolan när det inte är lov och nu ska skidnäringen försöka ändra på det."
 • "- Vi måste ta en diskussion med skolverket och visa hur det här påverkar en hel bransch, säger Jonas Bauer destinationschef vid Skistar i Sälen."
 • "Det handlar om totalt åtta barn i kommunen som går i vanliga klasser, och där följs inte de bestämmelser som gäller för särskolan säger skolverket."
 • "Men efter att skolverket har granskat förskoleverksamheten säger man att det här varken får kallas för familjedaghem eller förskola."

Relaterat till skolverket

rådsförsamling

Diskussion om ordet skolverket