skrivbok

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder skrivbok inom utbildning ?

bok i vilken skriver ner anteckningar

Möjliga synonymer till skrivbok

Diskussion om ordet skrivbok

skrivbok

skrivboken
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet skrivbok

  • "De har det så tufft att de inte ens kan köpa en skrivbok och en penna till sina barn, berättar Karma Lama."
  • "En fundering som Pops har är att läsa ur en skrivbok från lågstadiet och hans första kontakt med sportjourna- listiken."
  • "Vi hade med oss kläder, som hans fru skickat med oss, och en skrivbok, säger Charlotte Norell."

Vad betyder skrivbok inom utbildning ?

bok i vilken skriver ner anteckningar

Möjliga synonymer till skrivbok

Relaterat till skrivbok

bok

Diskussion om ordet skrivbok