skrofler

Substantiv

Översättningar

Engelska

Vad betyder skrofler inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
form av tuberkulos med bl a svullna halslymfkörtlar

Diskussion om ordet skrofler

skrofler

skroflern
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder skrofler inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
form av tuberkulos med bl a svullna halslymfkörtlar

Relaterat till skrofler

ohälsa

Diskussion om ordet skrofler