skrubbskädda

skrubbskäddan
skrubbskäddor
skrubbskäddorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet skrubbskädda på svenska?

Obestämd singular: skrubbskädda
Bestämd singular: skrubbskäddan
Obestämd plural: skrubbskäddor
Bestämd plural: skrubbskäddorna

Hur används ordet skrubbskädda

  • "piggvar och skrubbskädda."
  • "Även åtgärder kommer att ske för rödspätta, skrubbskädda, piggvar och slätvar när dessa fångas som bifångst."
  • "Det är också lek- och uppväxtområde för torsk, sill, piggvar och skrubbskädda."
  • "– Konkurrensen med skrubbskädda har aldrig tidigare uppmärksammats, säger Alessandro Orio på Havsfiskelaboratoriet, SLU."
  • "Nya rön visar att plattfisken skrubbskädda, ofta kallad flundra, kan vara en av orsakerna till torskens svårigheter att återhämta sig i Gotlandshavet och södra Östersjön."
  • "Torsk och skrubbskädda är två bottenlevande nyckelarter i Östersjön, både för fisket och för ekosystemet."
  • "I några av undersökningarna har man tittat på skrubbskädda och torsk och även om de inte visat på några generellt högre halter av miljögifter än övriga Östersjön, så såg man det första året indikationer på stress och påverkat hälsotillstånd hos fiskar från sydvästra Hanöbukten, jämfört med fiskar från ett referensområde."
  • "– Konditionen hos både torsk och skrubbskädda visade sig dock vara något lägre i sydvästra Hanöbukten, säger Jens Olsson, forskare vid Institutionen för akvatiska resurser på SLU."
  • "– Torsk, sill, rötsimpa, skrubbskädda, torsk och ett par öringar är några av arterna vi fått upp, säger Rickard Yngwe,"
  • "Det verkar nu som om mängden skrubbskädda och mängden torsk samspelar med varandra."

Vad betyder skrubbskädda inom fiskar ?

Fotograf: Wikipedia
en fiskart (''Platichthys flesus'') i ordningen plattfiskar (''Pleuronectiformes''); individ av denna art

Möjliga synonymer till skrubbskädda

Diskussion om ordet skrubbskädda