skuggning

skuggningen
skuggningar
skuggningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet skuggning på svenska?

Obestämd singular: skuggning
Bestämd singular: skuggningen
Obestämd plural: skuggningar
Bestämd plural: skuggningarna

Hur används ordet skuggning

  • "De punkterna handlar dels om synpunkter på bullerstörning till följd av mer trafik i området och skuggning från höghusen, dels om att höghusbygget skulle ha inverkan på Leksands-Noret."
  • "– Det finns riktvärden för buller och skuggning som vi kommer se till att de efterlevs."
  • "Fyra greps efter 40 mils skuggning"
  • "Som exempel tar Fredrik Gewalli en trend just nu att unga patienter vill släta ut en skuggning under ögat nära näsryggen som kallas tår-tråget."
  • "Kommunen pekar på att vindkraftverken blir högre än några tidigare i Sverige och SSVAB, Statkraft SCA Vind, inte kunnat visa ” att den planerade ändringens påverkan på buller, skuggning och landskapsbild har den ringa omfattning som påstås i ansökningshandlingarna ”."
  • "De anser också att buller och skuggning kommer att bli ett problem."
  • "Bullernivåer, skuggning och fågellivet är några faktorer som påverkar etableringen av vindkraftsparker."
  • "– Vi är oroliga för vad det får för effekter på vårt hus, både vad det gäller strålning, skuggning, missljud och sånt, eftersom det är tio meter från vårt gästhus, säger Märtha Lilja."
  • "Sen är det ju såhär att om det skulle lätta med pandemin till våren så har ju gymnasieskolorna aviserat att man kommer att öppna upp då för skuggning – men det vet vi ju inte i dagsläget."
  • "Det man menar borda ha undersökts bättre är bland annat buller, skuggning och naturvärden."

Diskussion om ordet skuggning