skurkstreck

skurkstrecket
skurkstreck
skurkstrecken
Substantiv [t]

Hur böjs ordet skurkstreck på svenska?

Obestämd singular: skurkstreck
Bestämd singular: skurkstrecket
Obestämd plural: skurkstreck
Bestämd plural: skurkstrecken

Vad betyder skurkstreck inom ekonomi ?

skurkaktighet, skurkeri

Möjliga synonymer till skurkstreck

Relaterat till skurkstreck

ont

slughet

kriminalitet

falskhet

oredlighet

Diskussion om ordet skurkstreck