skuta

skutan
skutor
skutorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till skuta

Hur böjs ordet skuta på svenska?

Obestämd singular: skuta
Bestämd singular: skutan
Obestämd plural: skutor
Bestämd plural: skutorna

Hur används ordet skuta

  • "Sedan anses det kämpigt att leva i Indien och en del tycker nog att det händer för lite även om det inte precis är någon lättvänd skuta, säger Jonas Hellman, medgrundare till analysföretaget United Minds och boende just i Bombay."
  • "Nu har man fått lov att skuta som mest åtta storskarvar under april och maj."
  • "I ” Ebbots ark ” samlar musikern Ebbot Lundberg artistkollegor ombord på sin skuta."
  • "Hon kunde se bortom det vilket gjorde att det så småningon gick att vända Dramatens skuta åt ett väldigt bra håll."
  • "– Det är många som seglar fritidstidsbåtar men det är få som får segla en skuta, säger Alma Hellman från Stockholm."
  • "Hade fartyget bara två master kallades den för skuta."
  • "Vid nödsituation, pågående brott eller anda skuta ärende hänvisar de till 112."
  • "– Landstinget är idag en skuta utan styrning, kommenterar Fredrik Olovsson ( s ) det överraskande beslutet att skjuta frågan på framtiden."
  • "23 miljoner av investeringen har gått till ett nytt Pippiland med en konstgjord sjö där kapten Långstrumps skuta Hoppetossa glider fram."
  • "Fem år sedan han tog över en bräcklig grönvit skuta."

Vad betyder skuta inom sjöfart ?

skepp, fartyg

Möjliga synonymer till skuta

Relaterat till skuta

fartyg

Diskussion om ordet skuta