sky-dive

sky-dive
sky-dived
sky-dived
Verb

Översättningar

Synonymer till sky-dive

Ordet sky-dive har 2 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom ekonomi
luftfart
ekonomi

Ordet sky-dive inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Synonymer till sky-dive (inom luftfart)

Möjliga synonymer till sky-dive (inom luftfart)

Ordet sky-dive inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till sky-dive (inom ekonomi)

Diskussion om ordet sky-dive

  • - 2011-04-19

    Drakflygning