släta över

slätar över
slätade över
slätat över
Verb

Översättningar

Engelska

Synonymer till släta över

Hur böjs ordet släta över på svenska?

Presens: slätar över
Preteritum: slätade över
Supinum: slätat över

Ordet släta över har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder släta över inom generell ?

(försöka) mildra den negativa verkan av ett yttrande eller en handling som förargat eller sårat eller som kunde åstadkomma fiendskap, genom att anföra en förskönande tolkning, en ursäkt e.d.

Översättningar (inom generell)

Synonymer till släta över (inom generell)

Möjliga synonymer till släta över (inom generell)

Ordet släta över inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Möjliga synonymer till släta över (inom vardagligt)

Diskussion om ordet släta över