slättbygd

slättbygden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till slättbygd

Hur används ordet slättbygd

  • "I brevet påpekas att beräkningsmodellerna som ligger till grund är framtagna vid mätningar på vindkraftverk placerade i slättbygd i södra Sverige, som är betydligt lägre än de verk som byggs nu."
  • "Det bromsar bland annat utvecklingen på Skånes slättbygd."
  • "EU:s jordbruksstöd bromsar gårdars expansion på Skånes slättbygd och försvagar konkurrenskraften."
  • "Striden gäller länsstyrelsens beslut från 6 mars 2007, som gällde föreskrifter för fågelskyddsområdet i Umedeltats slättbygd."

Möjliga synonymer till slättbygd

  • veld [ regionalt språk ]

Relaterat till slättbygd

slättland

Diskussion om ordet slättbygd