slå igenom

slår igenom
slog igenom
slagit igenom
Verb

Översättningar

Synonymer till slå igenom

Hur böjs ordet slå igenom på svenska?

Presens: slår igenom
Preteritum: slog igenom
Supinum: slagit igenom

Ordet slå igenom har 2 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom vardagligt
bildligt
vardagligt

Vad betyder slå igenom inom bildligt ?

bli berömd (för första gången) genom egen prestation inom underhållningsbranschen

Översättningar (inom bildligt)

Ordet slå igenom inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till slå igenom (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till slå igenom (inom vardagligt)

Diskussion om ordet slå igenom