slöhet

slöheten
slöheter
slöheterna
Substantiv [n]

Synonymer till slöhet

Hur böjs ordet slöhet på svenska?

Obestämd singular: slöhet
Bestämd singular: slöheten
Obestämd plural: slöheter
Bestämd plural: slöheterna

Hur används ordet slöhet

  • "Inandning av gasen kan ge yrsel, huvudvärk, illamående och slöhet."
  • "Ett stort intag av DXM kan ge kramper, medvetslöshet och andningsstillestånd samt hallucinationer, yrsel, slöhet och oro, enligt polisen."
  • "Det är väl slöhet, motivationen saknas ... Till viss del så påverkas ju också sättet att bemöta målsäganden negativt ... Empatin är ju inte sådär jättestor, men det är ju ingenting man får visa för målsäganden."
  • "Småbarns slöhet varningstecken"
  • "” Det handlar om slöhet ”"
  • "Däremot går manusets snygga enkelhet över i någon slags slöhet när Svante och Elsa ska lösa problemet, hur de reagerar och vad de hittar på känns långt mer osannolikt än någonsin en tidsmaskin."
  • "Orsaken till att man slänger skräp hur som helst skylls på slöhet och bristen av papperskorgar, fortsätter Julia Runesson men i Örebro finns 3 000 papperskorgar varav 500 i centrum och de töms varje dag."
  • "Hjärtat kan påverkas och slöhet, hosta samt tung och snabb andning är typiskt."
  • "Att det i mångas ögon är ” ok ” att kasta skräp på marken, oftast av slöhet, eftersom det i regel alltid är någon annan som kommer och plockar upp."
  • "Barn visar allmänna symptom som feber och slöhet och det kan ju vara symptom på mycket annat också."

Vad betyder slöhet inom psykologi ?

det att vara slö

Relaterat till slöhet

ovillighet

inskränkthet

oduglighet

oförnuft

tröghet

okänslighet

känslolöshet

sysslolöshet

avmattning

trubbighet

ålderdom

oförstånd

slapphet

svaghet

långsamhet

lojhet

oförmåga

gagnlöshet

kallblodighet

tråkighet

otillräcklighet

tystlåtenhet

Diskussion om ordet slöhet