slap

slaps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till slap

Ordet slap har 3 betydelser

 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom fiske
musik
generell
fiske

Ordet slap inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till slap (inom musik)

Ordet slap inom generell

a blow from a flat object (as an open hand)

Ordet slap inom fiske

Synonymer till slap (inom fiske)

Diskussion om ordet slap

 • - 2018-10-12

  slagsmål,slå

 • - 2021-12-26

  örfila

slap

Adverb

Synonymer till slap (inom fiske)

Möjliga synonymer till slap

Diskussion om ordet slap

slap

slap
slapped
slapped
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet slap

 • "The impatient teacher slapped the student"
 • "a gunshot slapped him on the forehead"

Vad betyder slap inom kläder ?

hit with something flat, like a paddle or the open hand

Diskussion om ordet slap