slattern

slatterns
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till slattern

Ordet slattern har 2 betydelser

  • Inom sex
  • Inom nedsättande
sex
nedsättande

Ordet slattern inom sex

Översättningar (inom sex)

Svenska

Synonymer till slattern (inom sex)

Möjliga synonymer till slattern (inom sex)

Ordet slattern inom nedsättande

a dirty untidy woman

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till slattern (inom nedsättande)

Diskussion om ordet slattern