slickness

Substantiv

Översättningar

Hur används ordet slickness

  • "he could feel the slickness of the tiller"

Ordet slickness har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom botanik
teknik
generell
botanik

Ordet slickness inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Ordet slickness inom generell

Synonymer till slickness (inom generell)

Uttryck till slickness (inom generell)

Ordet slickness inom botanik

a slippery smoothness

Synonymer till slickness (inom botanik)

Diskussion om ordet slickness