slight

slight
slighted
slighted
Verb

Översättningar

Synonymer till slight

Diskussion om ordet slight

slight

slighter
Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet slight

  • "slight evidence"
  • "there's a slight chance it will work"

Ordet slight har 2 betydelser

  • Inom skämtsamt
  • Inom vardagligt
skämtsamt
vardagligt

Vad betyder slight inom skämtsamt ?

almost no or with at least some; very little

Översättningar (inom skämtsamt)

Synonymer till slight (inom skämtsamt)

Möjliga synonymer till slight (inom skämtsamt)

Ordet slight inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till slight (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till slight (inom vardagligt)

Diskussion om ordet slight

slight

slights
Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till slight (inom vardagligt)

Diskussion om ordet slight