slitage

[slɪˈtɑːɧ]
slitaget
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till slitage

Hur uttalas ordet slitage?

[slɪˈtɑːɧ]

Hur används ordet slitage

  • "Anledningen är att det inte finns resurser för extra övervakning, städning och slitage."
  • "Doppskon har suttit längst ner på en svärd som ett skydd för att undvika slitage."
  • "Enligt Räddningstjänsten Västra Blekinge uppstod det tre gånger fler bränder förra året än 2017, och underskottet beror på ökade kostnader för övertid och slitage på materiel."
  • "Därför måste vi ta ut en avgift för att täcka för slitage på redskap och liknande."
  • "Bostadsbolaget ville ha 1,5 miljoner kronor för onormalt slitage, men får nu bara 500 000, enligt en dom i tingsrätten."
  • "Att ha fyren öppen för allmänheten för att främja turismen tycker föreningen däremot skulle vara förkastligt, eftersom det skulle leda till ett alltför stort slitage."
  • "Nu vill fastighetsägaren inte tillåta andra intressenter att etablera ny nattklubb i lokalerna, på grund av starkt slitage."
  • "– Vi har sett att om vi får mindre slitage på vägen så blir det en ekonomisk förbättring där."
  • "Fler besökare betyder också ökade problem med slitage på den ömtåliga naturen."
  • "Man måste ju väga in alla kostnader som slitage på vägarna och miljön också, säger Kurt Podgorski ( S )."

Vad betyder slitage inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
försämring genom slit

Möjliga synonymer till slitage

Diskussion om ordet slitage