slow down

slow down
slowed down
slowed down
Verb

Översättningar

Ordet slow down har 4 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom nedsättande
  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
bildligt
nedsättande
generell
ALLMÄNT

Ordet slow down inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till slow down (inom bildligt)

Ordet slow down inom nedsättande

Synonymer till slow down (inom nedsättande)

Möjliga synonymer till slow down (inom nedsättande)

Ordet slow down inom generell

Synonymer till slow down (inom generell)

Uttryck till slow down (inom generell)

Ord i uttryck för slow down (inom generell)

Möjliga synonymer till slow down (inom generell)

Möjliga synonymer till slow down (inom generell)

Ordet slow down inom ALLMÄNT

Synonymer till slow down (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till slow down (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet slow down